Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля" був створений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.06 №685 у складі Національного гірничого університету, Відкритого акціонерного товариства «ВК «Шахта «Красноармійська - Західна №1», УКРНДІВЕ, «Дондіпровуглемаш» і ДВАТ «Трест Донецькшахтопрохідка». Наказом ректора Національного гірничого університету Півняка Г.Г. для управління діяльністю ННВК "Вугілля" було затверджено склад Координаційної ради з числа представників його учасників, затверджені куратори по роботі з підприємствами:

Бондаренко В.І. – зав. каф. Підземної розробки родовищ (куратор по роботі з ВАТ «ВК «Шахта «Красноармійська - Західна №1»).

Шашенко О.М. – проректор з міжнародних зв’язків, зав. каф. Будівництва і геомеханіки (куратор по роботі з ДВАТ «Трест Донецькшахтопрохідка»).

Випанасенко С.І. – заст. зав. каф. Систем електропостачання (куратор по роботі з «УкрНДІВЕ»).

Ткачов В.В. - зав. каф. Автоматизації і комп’ютерних систем (куратор по роботі з «Дондіпровуглемаш»).

© 2006-2021 Інформація про сайт