Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

В рамках діяльності навчально-науково-виробничого комплексу «Вугілля» кафедрою ПРР проведена наступна робота:

1. Організована група студентів для виконання науково-дослідної роботи за напрямом комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану гірського масиву при виконанні виробничих процесів.

2. Організована група студентів для виконання науково-дослідних робіт з теорії гідратоутворення, газифікації вугілля, інтенсифікації видобутку корисних копалин, селективної виїмки вугілля та ін.

3. Організована група студентів з поглибленим вивченням професійно-орієнтованої англійської мови.

4. Проводиться студентська наукова конференція, на якій представляються доповіді на англійській мові по результатах проведених наукових досліджень.

5. Організовано зустріч студентів спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» з директором лондонського коледжу бізнесу (London City Business School) професором Метью Гібсоном. На зустрічі було презентовано коледж, умови вступу, перспективи подальшого навчання у провідних університетах Великобританії таких як Кембрідж та Оксфорд.

6. За освітньою програмою підготовки магістрів з напряму «Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів» у рамках Міжнародного університету ресурсів навчаються 4 студенти.

7. В рамках діяльності програми співпраці між ДВНЗ «НГУ», компанією ДТЭК та іншими підприємствами гірничої галузі щорічно проходять навчально-ознайомчу практику близько 120 студентів 2-го курсу; першу виробничу, другу виробничу та переддипломну практику по 100 студентів 3-,4-, 5-го курсів з наданням тем реальних курсових та дипломних проектів.

8. Вирішені організаційні питання щодо проходження навчально-виробничої практики студентами у кількості 8 чоловік на ВАТ «ВК «Шахта «Красноармійська - Західна №1». На виробництві вони вивчають передовий досвід та новітні технології видобутку корисних копалин.

9. Кафедрою щорічно проводиться профорієнтаційна робота більше ніж у 30 містах 7 областей України. У вступних випробуваннях приймають участь біля 500 чоловік.

10. Створені передумови для розробки індивідуальних навчальних планів та вивчення додаткових дисциплін для студентів гірничих спеціальностей вищевказаних підприємств, які будуть впроваджуватися починаючи з 2010/2011 навчального року.


Кафедра будівництва і геомеханіки

1. Щорічно проходять виробничу та переддипломну практики 6 студентів факультету будівництва, спеціальність «Шахтне та підземне будівництво» у ДВАТ «Трест Донецькшахтопроходка» з наданням реальних тем та матеріалів для дипломних проектів будівництва сучасних вертикальних стволів та капітальних виробок шахт.


Кафедра АКС

1. Щорічно студентами 5-го курсу спеціальностей АГ і АТ захищаються 6 реальних дипломних проектів за тематиками інституту «Дондіпровуглемаш».


Кафедра СЕП

1. Щорічно, згідно з укладеними індивідуальними договорами 7 студентів кафедри СЕП проходять практики на підприємствах.


Кафедра ТСТ

1. В рамках програми співпраці між ДВНЗ «НГУ» та компанією ДТЭК, організована група студентів четвертого курсу в кількості 2 чоловік четвертого курсу для виконання реальних науково-дослідних робіт. Також організована група з 2 студентів 5 курсу, які виконали реальні дипломні проекти.

2. Щорічно проводиться студентська наукова конференція, присвячена вирішенню проблем внутрішньошахтного транспорту в умовах інтенсифікації гірничого виробництва.

3. До навчального процесу залучені д.т.н. Бокій В.В. (заступник генерального директора ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька»), к.т.н. Посунько Л.М. (директор ПТ НГУ).

Досягнута домовленість про утворення навчально-науково-виробничих комплексів:

- «Шахтний метан» з ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька»;

- «Терикон» з Ровеньківським гірничим технікумом і ПАТ «Ровенькиантрацит»;

- «Монорельс» з Ровеньківським гірничим технікумом і ПАТ «Свердловантрацит».

4. З фахівцями шахт ім. Засядько, шахтоуправлінням «Покровське», «Краснолиманська» та ВАТ «Краснодонвугілля» ведуться консультації та узгоджується програма підготовки спеціалістів з напрямку «Гірництво» за спеціалізацією «Технології акумулювання та транспортування газу».

© 2006-2021 Інформація про сайт